• Mayıs 26, 2023

Robotlar insanların yerini alacak mı?

Robotlar insanların yerini alacak mı?

Tüm dünyanın tartıştığı o soruyu cevaplıyoruz; robotlar insanların yerini alacak mı?

Robotlar genellikle bizim yerimize sıkıcı ve rutin işleri gerçekleştirmek için tasarlanan otomatik makineler olarak kabul ediliyor. Bununla beraber robotlar daha akıllı ve spesifik bir hale geldikçe birçok insan işi için potansiyel bir tehlike olabileceği düşünülüyor. Peki robotlar bizim için bir tehdit mi? Endişelenmemiz gerekiyor mu?  Robotlar insanların yerini alabilir mi?

Tüm bu soruların cevabı için öncelikle robotları derinlemesine anlamak gerekiyor.

robotlar
Robot nedir?

Robotları tanımlamanın birkaç farklı yolu var. Üstelik hepimiz bu tanımlamalara filmlerden ve medyadan oldukça aşinayız. Ancak robotlar üzerinde genel bir tanım yapacak olursak; “bilgisayar tarafından programlanan ve karmaşık eylemleri otomatik olarak yerine getirebilen bir makine” şeklinde ifade edebiliriz.

Buradan yola çıkarak robotları üç ana unsura göre ayırabiliriz. İlk olarak robotların bir makine olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Bu da demek oluyor ki insanlar tarafından tasarlanan ve yönlendirilen bir araçtır. İkinci olarak bilgisayar tarafından programlandığı için bir nevi yazılımdır. Son olarak da görevleri herhangi bir insan müdahalesi olmadan yani otomatik olarak gerçekleştirebilir. Demek oluyor ki algıla-düşün-hareket et mantığında çalışan yapay zeka sayesinde etkinleştirilebilir.

Robotları 4 ana kategoride inceleyebiliriz. İnsansı robotlar; insanlara benzemek üzere programlanmış robotlardır. İnsanların yerine geçmek veya insanları desteklemek için ortaya çıkan, insana benzeyen robotlar bu kategoride değerlendirilir. Hizmet robotları, daha gelişmiş hareket yeteneklerine sahip olan ve asıl görevleri insana hizmet etmek olan robotlardır. Bu robotları özellikle hayvanlardan yola çıkarak modellendikleri için kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Eğlence robotları; insana özgü iletişim yollarını kullanarak çocuklara, yalnızlara ya da hastalara destek vermek için programlanan robotlardır. Uzman robotlar ise çok sayıda görevi verimli ve hassas bir şekilde yerine getirmek için oluşturulmuş robotlardır.

robotlar

Robotlar arasındaki ayrımları daha net anladığımıza göre asıl meseleye gelelim. Robotların doğası gereği “robotlar insanların yerini alabilir mi?” sorusunun cevabının ne kadar spekülasyon içerdiğini tahmin edebilirsiniz. Çünkü robotlar başlangıçtan beri belirli amaçlar doğrultusunda tasarlandı ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bazı alanlarda bizim kadar ya da bizden daha iyi performans göstermeye başladı.

Ancak bu, gelecekte insanların işe yaramaz pozisyona düşeceği anlamına gelmiyor. Hatta biraz daha ileri gidecek olursak robotların egemenliği sebebi ile yok olacağını ifade etmiyor. Şu an için teknolojinin gelişmesinin doğal bir sonucu olan robotların ya da yapay zekanın bazı iş kollarında insanların yerini aldığını söylemek mümkün. Özellikle birçok angarya işi robotların insanların yerine yaptığı yadsınamaz bir gerçek.

Hatta biraz daha ileri gidecek olursak tıp gibi hassas bir alanda bile robotlar çok daha ince işçilik çıkarabilir ve daha doğru teşhisler yapabilir hale geldi. Yani yapay zeka ve robotlar birleştiği takdirde veri işleme ve yorumlama konusunda ilerde insanlara büyük destek olabilir. Ancak robotların insanların yerini alacağı fikri şu an yalnızca bilim kurgu filmi fantezisi olarak görülüyor.

Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi yapay zeka yalnızca “programlanan” bir makine olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu makinenin insan gibi davranması için bir bilince sahip olması gerekiyor. Ayrıca insana özgü olan duyguları da hissedebilmesi şu an pek mümkün değil çünkü bunlar yazılımsal değil biyokimyasal süreçlerle gerçekleşebilecek durumlar. Bu sebeple “robotlar bizden daha zeki olabilir mi?” sorusunun cevabı evet! Ancak ilerde robotlar bilinçlenecek mi derseniz bu sorunun cevabı şu an için hayır!

Eğer öyle olduğunu varsayarsak bile robotların bu bilinci ya da duyguları insan gibi işlemesi mümkün değil. Gelecekte robotların insanların yerini alması sorunsalı yerine gelecekte insanların insan gibi kalmaya devam edip etmeyeceği daha büyük bir soru. Çünkü 100 yıl önce yazılmış kitaplarda bile insanların artık robotlara benzeyeceği ihtimali, robotların insanlara benzeme ihtimalinden daha fazla görülüyor.

Yapay zeka ya da robotlar ilerde öğrenmeyi öğrenecek mi bilemiyoruz ancak bu konu önümüzdeki yıllarda da tartışmaların en hararetli konusu olmaya ve görüş ayrılıklarını barındırmaya devam edecek. Bizler de size soruyoruz; sizce robotlar insanların yerini alacak mı?