• Temmuz 10, 2023

Yönetici liderlik becerileri nelerdir?

Yönetici liderlik becerileri nelerdir?

Yönetici liderlik becerileri özellikle kuşaklar arası bir çalışma ortamına sahip olduğumuz 21. yüzyılda fazlasıyla önem taşıyor. Yakın tarihli anketlere göre çalışanların yüzde 41’i üst düzey yöneticilerin kişisel çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyor. Oldukça şaşırtıcı olan bu sonuca ek çalışanların yüzde 33’ü de CEO’larına güvenmediklerini belirtiyor.

Liderler, hiç şüphesiz ki günümüzün iş dünyasında hızla gelişen değişimi kontrol etmek, uzaktan çalışma ortamı oluşturmak ve kurum kültürünü yerleştirebilmek gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu durumda liderler kendi becerilerini geliştirmek konusuna yeterince ilgi gösteremiyor olabilir. Ancak eğer gerçekten kendini yükseltmek isteyen bir liderseniz aşağıda ele alacaklarımız sizin için güzel bir başlangıç adımı niteliği taşıyabilir.

Yönetici liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak en büyük katkı, liderlerin yeterliliklerini objektif bir şekilde değerlendirmesi ve beceri boşluklarını net bir şekilde tespit etmesidir. Buradan yola çıkarak en deneyimli liderlerde bile aşağıdaki beş becerinin eksik olduğu görülebilir.

5 temel yönetici liderlik becerisi 

Entelektüel alçakgönüllülük

Yönetici liderler için bazen düşüncelerinde hatalı olduklarını kabul etmek zor olabilir. Ancak hem kişisel hem de kurumsal gelişim için liderlerin değerlendirmelere karşı açık fikirli olması gerekir. Aslına bakılırsa liderlerin başarısız olmalarının sebebi onların yeterince zeki olmamaları değil, öğrenmeye açık olmamaları. Bu nedenle entelektüel tevazu ya da entelektüel alçakgönüllülük yöneticilerin aranan kriterlerinden biri olmaya devam ediyor.

Güçlendirme

Çalışanların gücünün liderlerin gücünü etkilediğini belki de biliyorsunuzdur. Çalışanların yetkilendirilmesi, çalışanların üretkenliği ve bağlılığı konusunda önemli bir rol oynuyor. Eğer liderler, yöneticilerin ve çalışanların daha iyi sonuçlar elde etmesini istiyorlarsa ekipleri ile bu gücü paylaşmaya istekli olmalıdırlar.

Liderler, çalıştıkları ekiplerin bireysel tutkularını, onların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenirlerse atamalarını bu doğrultuda yapabilirler. Bu sayede her ekip üyesi hem becerilerine hem isteklerine uygun görevlerde çalışarak şirketin güçlenmesine katkıda bulunabilir. Çalışanların kendilerinin güçlendiğini hissetmesi, hedeflere ulaşma, hedefleri aşma ve işlerin kalitesini arttırma gibi durumları da beraberinde getirebilir.

yönetici liderlik becerileri
Psikolojik güvenlik

Çalışanların hata yapmasının normal karşılandığı durumlarda psikolojik olarak güvenli bir ortam oluşur. Her kademedeki çalışan, denedikleri ve başarısız oldukları için cezalandırılmayacağını ve başarısızlıklardan ders aldıklarında bunun daha değerli bir olgu olduğunun bilincinde olmalıdır.

Bunun yanı sıra fikirleriyle alay edilmeyen, küçümsenmeyen ve soru sormaktan çekinmeyen çalışanlar da daha fazla çaba göstermeye gayret ediyor. Liderler eğer bu durumlarda çalışanlarını övebilirse çalışanlar da bu konulardaki korkularını yenebilirler.

Yöneticiler bunu yaptıkları takdirde çalışanlar da cesaretlenmenin kuruluş için iyi olduğu algısını içselleştirir ve kuruluşun başarısını daha fazla sahiplenir. Ayrıca yeniliğin de artması çok daha kolay hale gelir.

Büyüme zihniyeti

En hayati liderlik becerilerinden birisi ise büyüme zihniyetidir. Bir meydan okuma söz konusu olduğu zaman liderler bunu öğrenmek için bir fırsat olarak görürler. Araştırmalar; çalışanların oldukça büyük bir kısmının, özellikle Z kuşağının öğrenmelerine yardımcı olan şirketleri daha fazla tercih ettiklerini gösteriyor. Çünkü teknoloji geliştikçe ihtiyaç duyulan beceriler de gelişiyor ve bu bilgilere sahip olmak hem kişiye hem de kuruma katkıda bulunuyor. Büyüme zihniyetine sahip olan liderler bu nedenle örnek teşkil ediyor diyebiliriz. Çünkü bu liderler ekiplerinin değişime hızla ayak uydurmasını ve yeni iş dünyasına daha hazırlıklı yakalanmasını sağlıyor.

İletişim

İletişim becerileri özellikle günümüz dünyasında liderler için son derece önemlidir. Paydaşlar, müşteriler, satıcılar ve diğer üst düzey yöneticiler iletişimle yönetilirler. Tüm bu parametreleri ikna etmek ve fikirlerini güvenle aktarmak için bunları etkileyici bir dille ifade edebilmek önemlidir.

Yönetici liderler genelde o kadar meşguldür ki yavaşlamayı unuturlar. Ancak iki kulağımız ve bir ağzımız olduğuna göre dinlemeye daha fazla vakit ayırabilir ve bu sayede iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuç itibarıyla güçlü yönetici liderlik becerileri kuruluşlar için oldukça önemlidir. Steve Jobs’ın da dediği gibi “Liderlik, insanlara asla yapamayacaklarını düşündükleri şeyleri yapma konusunda ilham vermektir.” Bu nedenle listelediğimiz yetenekleri geliştirerek daha doğru bir şekilde ilerleyebilir ve kendi liderlerinizi de doğru bir şekilde teşvik etmeyi başarabilirsiniz.