• Ocak 6, 2023

Zeki insanlar neden zayıf iletişim becerilerine sahiptir?

Zeki insanlar neden zayıf iletişim becerilerine sahiptir?

Zeki insanların iletişim kurmakta zorluk yaşadığını hiç fark ettiniz mi? Ya da başka bir şekilde soralım; kendinizi zeki biri olarak tanımlamanıza rağmen diğer insanlarla iletişim kurmakta zorluk mu yaşıyorsunuz? Cevabınızın muhtemelen “evet” olduğunu düşünüyoruz çünkü akıllı insanlar ne yazık ki çoğu zaman kötü bir iletişimcidir.

Elbette böyle bir genelleme yapmak doğru değil; bu açıklama tüm zeki insanların zayıf iletişim becerilerine sahip olduğunu ya da normal bir zekaya sahip herkesin iyi iletişim becerilerine sahip olduğunu anlamına gelmiyor.

Ancak zeki insanların en büyük ortak noktalarından birisi kendilerini yeterince iyi ifade edememeleri. Çünkü “sosyal beceriler ve zeka” her zaman birbiriyle yan yana yürüyen iki unsur olmayabilir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar iş dünyasındaki en zeki insanların en büyük iletişim hataları yaptığını ortaya koyuyor. Tamam ama neden?


İnsanlar hayatları boyunca akademik bilgileri ve başarılarıyla ölçülür, teste tabi tutulur. Bu durumda harika bir iş bulmak için daha çok öğrenmek ve daha çok çalışmak gerekir. Öğrenciler, mezun olduklarında gerçek hayatlar ile yüzleşir ve çok zeki olsalar bile bunları ifade etme yeteneklerinin işlem becerileri kadar iyi olmadığını keşfeder. Bazı beceriler herkeste olmayabilir ancak zeki insanlar eğitim becerilerine kıyasla iletişim becerilerini daha az kullanır.

Sosyal beceriler üzerine yürütülen bir araştırmanın sonuçları ilginç bulgular içeriyor. Araştırma, yoksul ailelerde doğan iyi sosyal becerilere sahip çocukların 30 yaşına kadar varlıklı olma ihtimalinin; sosyal becerileri düşük olanlara göre yüzde 14 fazla olduğunu buluyor. Eğer sohbetleri sürdürmede ve sosyal hayata uyum sağlamakta zorlanıyorsanız ya da etrafınızda böyle biri varsa; hadi bunun neden meydana geldiğini anlamaya çalışalım.

Mükemmeliyetçilik

İletişim karşılıklı bir süreçtir ve zeki insanlar bu süreci başarı ile yönetemeyeceklerini düşündüklerinde kendilerini geri çeker. Yani mükemmeliyetçi bir yapıda olmaları, kendilerinden çok fazla beklentiye girmelerine sebep olur ve kaygılanmayı beraberinde getirir. Bu sebeple daha çok içlerine kapanır ve sadece başarılı oldukları alanlarda kendini göstermeyi ister. İletişim kurmak onlar için ikinci planda kalır ve bu da iyi işler yapsalar bile bunları ifade edememelerini doğurur.

İyi bir dinleyici olmamak

Pek çok akıllı insan için dinlemek zor bir eylemdir, daha doğru ifade edecek olursak dinlemek için zaman ayırmak istemezler. Bunun  sebebi kendi işleriyle fazlaca meşgul olması ya da günlük meselelerin onların ilgisini çekebilecek düzeyde olmaması olabilir. Ancak dinlemek, iletişimin en büyük unsurlarından biri olarak çok önemlidir ve dinleyici kendini karşısındaki hakkında edinebileceği bilgilerden iyi bir dinleyici olmaması sebebiyle mahrum kalabilir.

Anlamlı konuşmayı sevmek

Akıllı insanlar çoğu zaman mantık çerçevesinde düşünürler ve anlamlı konuşmak isterler. Ancak hayatımızdaki bazı meseleler anlamsız da olsa paylaşılır ve bazen mantığın yerini duygular alabilir. Bu da onları sosyal gevezelik yapmak yerine yalnızca önemli konuları tartışmaya yönlendirir. Eğer içeriğin onlar için gereksiz olduğunu fark ederlerse ilgilerini hızla kaybeder ve karşıdaki ile etkili bir iletişim kuramamaya başlar.

Sadece gerçeklerle ilgilenmek

Fikirler, gerçeğe dönüştürülen küçük kıvılcımlardır. Ancak bazı insanlar için fikirlerden daha çok onları hayata geçirmek önemlidir. Bu nedenle fikri gerçekleştirmek dışındaki diğer süreçlerin hepsi onlar için gereksizdir ve sadece uygulama dikkat çekicidir. Öyle ki akıllı insanlar eğer iyi düşünülmüş bir uygulama planı görmüyorsa dinlemeyi reddedebilir. Bu da karşıdakine fırsat vermekten ve egoyu bir kenara bırakmakla mümkün olabilir.

Çok düşünmek

zeki insanlar

Zeki insanlar harekete geçmeden ya da herhangi bir söylemde bulunmadan önce çok düşünürler. Bu da alacakları tepkilerden çekinmeyi ve kaçınmayı beraberinde getirir. Muhtaçlık, onaylama ve kararsızlık şeklinde de karşımıza çıkabilecek eylemler, karşımızdaki kişinin fazla analiz yapmak istemesinin bir göstergesidir. Zeki insanlar ayrıca konuştukları kişinin zihinlerini okumaya çalışırlar ve geri bildirimleri etkileşimde kullanmaya çabalamaları onları iletişimden uzaklaştırır.

Jargon kullanmamak

Bazı insanlar akılcı ve gerçekçi olabilirken bazı insanlar duygusal deneyimleri paylaşmayı sever. Bunları ifade etmek kelime dağarcığı işle doğru orantıdadır. Konuşmalardaki duygusal zayıflıklardan birisi de zekayı kanıtlamak için teknik cümleler kullanmaya çalışmaktır. Oysa ki kimsenin bilmediği teknik terimler sosyal hayatta ilişki kurmak için gerekli değildir. İnsanların ilgi duyması için gündelik sohbet tarzında kullanılan “jargonları” bilmek daha samimi bir sohbetin kapılarını aralayabilir.

Yardım aramamak

Zeki insanların bazıları kendisini diğerlerinden farklı ve bazen de üstün görebilir. Bu da diğer insanları küçük görmelerine ve onlardan yardım istememelerine sebep olur. Sessiz kalma eğilimi beraberinde sorunları başkasıyla uzlaşarak çözmeye ve başkalarıyla yardımlaşmaya engel olur.

Her zaman başarılı olmak istemek

Bir sorunu çözememe fikri, zeki insanların sorundan kaçmasına ve yok saymasına neden olabilir. Çünkü bu insanlar muhtemelen sonuçtan memnun kalmayacak. Bunun için şikayet edecek ya da başkalarını suçlayacak. Bu da onların geçmiş deneyimleri veya sorunun nedenine yönelik düşünmenin aksine çözme çabasının değersiz olduğu fikrine yönlendirebilir. Yani boşa zaman kaybetmekten ve çözme zahmetine girmekten kaçınmak zeki insanlar için daha tercih edilesi bir durum olarak karşımıza çıkar.

Basit gördükleri detayları atlamak

İletişimde bazı noktalar oldukça incedir ve karşıdakinin bunu anlaması için daha detaylı düşünmesi gerekebilir. Zeki insanlar işleri ya da uzmanlık alanları söz konusu olduklarında hiçbir detayı atlamamak ister ancak iletişim becerilerini bu yönde geliştiremez. Genellikle karşıdaki kişi tarafından “anlamıyorsun” ya da “konuyu kaçırıyorsun” şeklinde uyarılar alırlar. Ancak duygusal bir konuyu mantık çerçevesinde düşünmek her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Belki de daha basit düşünmeyi öğrenmek gerekir.

Açık sözlü olmak

Açık sözlü olmak çoğu zaman insanların takdir ettiği bir özelliktir ancak her şeyi bilen biri gibi algılanmak insanları iten davranışlardan birisidir. Her zaman doğru cevaplara sahip olmak bazen itici görünebilir ve bu insanların yanında olmak eğlenceli olamayabilir. En iyi filmi, en iyi kitabı ya da en iyi sporu zeki insanlar bilmek zorunda değildir ve zeki insanlar bunu kabul ederek hayatın tek yönlü olmadığını anlamalıdır.

Görüldüğü üzere duygusal zeka, zeka ile doğru orantılı olmayabilir. Duygusal zekayı geliştirmek başlı başına bir yetenek işidir ve hayatı kolaylaştıran faktörlerden biridir. Zeka, günümüzde başarılı olmak için etkili bir faktördür ama iyi bir iletişim kurmak daha iyi bir ilişki için mutlaka gereklidir.

“Zeka olmadan yapabilirsiniz ancak insanlardan kaçamazsınız.”